Výroční zpráva První vlaštovka, sociální družstvo, za rok 2019

Sociální družstvo První vlaštovka má za sebou první sezonu své existence. Věříme, že to byl pro nás plodný rok a že se rovněž v dalším roce podaří výrazně pokročit v našem záměru realizovat pilotní projekt dostupného komunitního bydlení. Poslání a cíle družstva V souladu s cíli sítě solidárního nájemního bydlení Číst více…