Výroční zpráva První vlaštovka, sociální družstvo, za rok 2020

Úvodní slovo Rok 2020 pro nás stejně jako pro jiné obdobné organizace nebyl jednoduchým. Museli jsme se jednak vyrovnávat s novou realitou pandemického světa, přechodem na práci z domova a uzavřením celých ekonomických sektorů jako jednotlivci, zároveň jsme těmto skutečnostem museli přizpůsobit i fungování našeho kolektivu. Na oblast, ve které Číst více…

Výroční zpráva První vlaštovka, sociální družstvo, za rok 2019

Sociální družstvo První vlaštovka má za sebou první sezonu své existence. Věříme, že to byl pro nás plodný rok a že se rovněž v dalším roce podaří výrazně pokročit v našem záměru realizovat pilotní projekt dostupného komunitního bydlení. Poslání a cíle družstva V souladu s cíli sítě solidárního nájemního bydlení Číst více…